Marinan

Duvnäs Fastighets AB förvärvade fastigheten och rörelsen i Morningside Marina sommaren 2003. Företaget drivs främst av genom huvudägaren NewCap AB:s försorg.
Sedan förvärvet har vi satsat stora resurser på att höja standarden på marinan, och på att förbättra utbudet av tjänster till båtmarknaden.

Service av båtar
Vid marinan erbjuder vi och våra hyresgäster goda möjligheter till service av din båt.

Johan Hallsten Marinservice erbjuder varv med full maskin- och båtservice. Mer information finner ni på hans hemsida http://www.hallstenmarinservice.se/kontakt.asp

Snygg’s Marineservice erbjuder service, underhåll och reparation på inom- och utombordare. Mer information finns på företagets hemsida: http://www.snyggmarinservice.se/

Sist men inte minst erbjuder Snygg’s Marinservice traditionell sommar- och vinterförvaring med i och upptagning etc.